Skip to main content

DCmedia Hosting er Cloudflare partner

Køb Cloudflare services af DCmedia Hosting til samme priser som direkte hos Cloudflare. Vi har udviklet webfirewall.dk, som samler Cloudflare og andre sikkerhedsteknologier i én løsning.

Opret et Cloudflare login eller brug et eksisterende Cloudflare login i vores kontrolpanel på app.webfirewall.dk til at oprette domæner i Cloudflare Free, Pro eller Business plans.

Fordele med Cloudflare via DCmedia Hosting

  • Dansk mail- og telefonsupport på Pro og Business plan.
  • Dansk mailsupport på Free plan.
  • Hjælp til at komme i gang med beskyttelse af jeres website med Cloudflare.
  • Hjælp til optimering af integration mellem Cloudflare og jeres website.
  • Mulighed for serviceaftale på websitets sikkerhed og performance.
  • Automatisk betaling hver måned med kreditkort på dansk faktura.